Anläggning

Vi utför komplett trädgårdsdesign och anläggning med växter, stenar, vatten, belysning, trädgårdskonst, spaljeér och andra trädgårdsideér. Välj själv om det ska vara nyanläggning av hela trädgården, eller renovering av vissa delar.
 
Rådgivning och Konsultation!
 
Markarbete, Dränering, Stenläggning, Snickerier,
Naturstensarbete, Trappor, Murar, Gräs,
Garageuppfarter, Altaner, Dekorsten, Kantsten
 
Projektering, leverans och plantering av växtmaterial.
Önskas plantering av växter inköpta på Solliden Trädgård 
har man alltid 25% rabatt på växterna.
                                                                                                     
Priser
Timdebitering 400 kr + moms/timme
med ev ROT-avdrag (se nedan) betalar du 250 kr/timme.
Vid större arbete kan du alltid välja att få löpande timdebiterin , eller fast pris om så önskas.
 
Vi debiterar ingen framkörningsavgift eller några andra avgifter.
Fraktkostnader tillkommer alltid på material (gäller ej växter).
Ev maskinhyra kan tillkomma.
Ev pallbrytningskostnader och kostnader för lastpallar tillkommer. 
Ev tippavgifter tillkommer.
 
Lite information från skatteverket om ROT-avdrag
Ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset ger rätt till skattereduktion. Även tillbyggnad av altan till befintligt småhus ger rätt till skattereduktion. Anläggning och reparation av trädgård, uppfart, gångar och murar ger inte rätt till skattereduktion. 
 
Bortforsling av avfall ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller såväl bortforsling av hushålls- och trädgårdsavfall som bortforsling av byggmaterial.
 
ROT-arbeten på småhus på ofri grund kan ge rätt till skattereduktion.
 
Grävning och dränering av grund ger rätt till skattereduktion. Även arbetskostnaden för att återställa marken efter det att dräneringsarbetet är utfört ger rätt till skattereduktion förutsatt att återställningsarbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 
Nedgrävning av ledningar för vatten och avlopp ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att vatten och avlopp är avsett att tillföras bostaden. Även arbetskostnaden för att återställa marken i ursprungligt skick ger rätt till skattereduktion förutsatt att arbetet sker i direkt anslutning till ROT-arbetet. Observera att kostnad för maskiner inte räknas till arbetskostnad.
 
Nybyggnad av fristående carport ger inte rätt till skattereduktion. Carport som är ihopbyggd med befintligt hus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. En carport får anses vara ihopbyggd med huset om carportens tak till minst 75 % ansluter till bostadshuset. Nybyggnad av fristående garage ger inte rätt till skattereduktion. Garage som är ihopbyggt med befintligt småhus är att jämställa med tillbyggnad och ger rätt till skattereduktion. Ett garage får anses vara ihopbyggt med huset om det finns en dörr mellan det befintliga huset och garaget eller om garagets yttervägg till 75 procent eller mer består av bostadshusets yttervägg.
Nybyggnad av friggebod eller annat komplementhus ger inte rätt till skattereduktion. Om- eller tillbyggnad samt reparation av befintlig friggebod kan ge rätt till skattereduktion.
 
Anläggning av gräsmatta ger inte rätt till skattereduktion.
 
Byte av hängrännor ger rätt till skattereduktion. Rensning av hängrännor ger också rätt till skattereduktion (sk RUT).
 
Arbete på utomhuspool ger inte rätt till skattereduktion. Detta gäller även om poolen byggs in i befintlig altan som hör till huset.
 
Reparation eller byte av entrétrappor som är fästa eller förankrade i bostadsbyggnaden ger rätt till skattereduktion. 
   
 
Design av Intendit Webbyrå